انجمن های ارتودنسی

انجمن متخصص های ارتودنسی ایران یک تشکل صنفی قانونی، زیر نظر سازمان نظام پزشکی است که برای تسهیل و تسریع امور متخصصین ارتودنسی ایران ایجاد شده و در حال حاضر حدود ۳۵۰عضو دارد. رییس هیأت مدیره انجمن دکتر لادن اسلامیان ارتودنتیست است.

فهرست