درمان ارتودنسی در محیطی پاکیزه و استریل همراه با آرامش کافی برای بیماران لازم و ضروری است.

درمرکز ارتودنسی دکتر مهیار ماهوش محمدی ، تلاش گردیده است از بهترین تجهیزات و وسایل ازتودنسی و بروزترین روشهای درمانی برای درمان بیماران استفاده شود تا بیماران محترم با آرامش و اطمینان خاطر درمان خود را داشته باشند.

هدف ما تامین رضایت و آرامش بیماران محترم می باشد. حصول این هدف نیازمند رعایت حقوق قانونی و اخلاقی بیماران محترم می باشد. ما میخواهیم با تامین زیبایی لبخندتان ، زندگی زیباتر و سالمتری داشته باشید.

فهرست