بهداشت ایمپلنت دندانی

رعایت بهداشت در ایمپلنت های دندانی بسیار ضروری است. برای رعایت اصولی نکات بهداشتی موارد زیر مورد بررسی باید مورد توجه قرار گیرند.

استفاده از مسواک و برس های بین دندانی :

مسواک های معمولی قادر نیستند فضاهای بین دندانی را تمیز نمایند. بهتر است در این موارد از مسواک ها و یا برس های بین دندانی به همراه نخ دندان کمک گرفت.

استفاده از نخ دندان سوپر فلاس :

در مواردی که جایگزینی دندانها به صورت بریج انجام می شود چه متکی بر دندان چه بر ایمپلنت ) ، فضاهای بین پایه ها را به کمک نخ دندان سوپرفلاس همانگونه که در کلیپ نمایش داده می شود ، تمیز نمائید.

تمیز کردن زبان :

یکی از عوامل بوی بد دهان می تواند تجمع باکتریها بین پرزهای زبان باشد. توصیه می شود به وسیله تمیزکننده های زبان و یا حتی بوسیله حرکت جارویی مسواک از عقب به جلو زبان را تمیز کنید.

دهانشویه:

دهانشویه ها را در موارد خاص و لطفا با تجویز دندانپزشکتان استفاده نمائید. به طور کلی ، بهتر است پس از استفاده از دهانشویه حداقل نیم ساعت چیزی خورده یا آشامیده نشود.

فهرست