خدمات مطب

در مرکز دندانپزشکی دکتر مهیار ماهوش محمدی و خانم دکتر شهرزاد شاه بیگ خدمات تخصصی ارتودنسی و جراحی لثه و ایمپلنت انجام میشود.

کلیه درمانهای تخصصی ارتودنسی توسط دکتر مهیار ماهوش محمدی – متخصص ارتودنسی انجام میشود این درمان ها شامل موارد زیر می باشد :

 • ارتودنسی کودکان یا ارتودنسی پیشگیری
 • ارتودنسی ثابت
 • ارتودنسی نامریی توسط براکتهای سرامیکی
 • ارتودنسی متحرک
 • ارتودنسی بزرگسالان
 • درمانهای ارتودنسی نامرئی
 • درمان های ارتودنسی با کمک اینویزلاین یا سایر الاینرهای شفاف

دکتر شهرزاد شاه بیگ متخصص جراحی لثه و ایمپلنت (پریودنتیست) می باشند و در این مرکز درمانهای تخصصی درارتباط با بیماریهای لثه و کاشت ایمپلنت دندانی را انجام میدهند.

 • پیوند لثه
 • درمان بیماریهای پیشرفته لثه
 • درمانهای زیبایی لثه
 • کاشت ایمپلنت دندانی
فهرست