درباره دکتر مهیار ماهوش محمدی

دکتر مهیار ماهوش محمدی فارغ التحصیل تخصص ارتودنسی می باشند. ایشان دارای بورد تخصصی ارتودنسی و عضو هیئت علمی دانشگاه می باشند. ایشان علاوه بر ممارست و تلاش فراوان در دوران تحصیل ، همواره می کوشند جدیدترین و بهترین روشهای درمانی ارتودنسی را برای بیماران خود استفاده کنند. ایشان مولف کتب مختلف می باشند و در تحقیقات مختلف علمی نیز همکاری می نمایند.

دکتر مهیار ماهوش محمدی مفتخر به ثبت اختراع در زمینه دستگاههای ارتودنسی می باشد.
ایشان در برنامه های علمی مختلف حضور مداوم داشته و در برنامه های مختلف صدا و سیما نیز حضور داشته اند که میتوان به حضور دربرنامه زنده باد زندگی همراه همسرشان خانم دکتر شاه بیگ اشاره داشت.

حضور دکتر مهیار ماهوش محمدی در شبکه دوم سیما

حضور دکتر مهیار ماهوش محمدی متخصص ارتودنسی به همراه همسر ایشان سرکار خانم دکتر شهرزاد شاه بیگ متخصص جراحی لثه در برنامه زنده باد زندگی از شبکه دوم سیما

فهرست