روش های جایگزینی دندان از دست رفته

دلایل جایگزینی دندان از دست رفته متفاوت است. جایگزینی دندان از دست رفته باید در مقابل خطرات باقی ماندن جای خالی آن و نیز تغییرات ناشی از آن که در بقیه ساختارهای دهان اتفاق می افتد، سنجیده شود. روش های جایگزین کردن دندان های از دست رفته به شرخ زیر است :

قرار دادن پل یا بریج :

از این جهت به این روش پل می گویند که از دو دندان مجاور ناحیه بی دندانی به عنوان پایه استفاده شده و یک یا چند دندان به فضای بین آنها اضافه می شود.

استفاده از دندان مصنوعی دندان مصنوعی کامل یا نیمه کامل و متحرک نیز میتواند جایگزینی برای یک یا چند یا همه دندانهای از دست رفته در فک بالا و یا پایین باشد. دندان مصنوعی توسط دندانهای دیگر در فک و حمایت مکانیکی لثه و استخوان پشتیبانی میشود. دندان مصنوعی کامل فک بالا نیز ممکن است با ساکشن بین دندان و لثه زیر کام (سقف دهان) پشتیبانی شده و در جای خود ثابت بماند.

ایمپلنت ایمپلنت دندان به دلایل متعدد امروزه جزء محبوبترین و مطمئن ترین روشهای جایگزینی دندان است. مهمترین ویژگیهایی که باعث افزایش محبوبیت ایمپلنت شده است عبارت از طول عمر، استحکام و ثبات آنهاست.

فهرست