لزوم جایگزینی دندان از دست رفته

در صورتیکه دندانی را از دست بدهید مشکلاتی را برای شما در طول زمان ایجاد خواهد کرد. این مشکلات متعددی لزوم جایگزینی دندان‌های از دست رفته را آشکار می کند. این مشکلات را عبارت اند از:

با از دست رفتن یک دندان ناحیه خالی در فک ایجاد میشود و این ناحیه خالی فضا را برای حرکت و تغییر مکان دندان‌های مجاور دندان ایجاد می کند. این امر باعث به هم خوردن تناسب دو فک و عدم جفت شدن آنها روی یکدیگر می‌شود. استخوان ناحیه‌ای که دندان طبیعی خود را از دست می‌دهد به مرور زمان دچار تحلیل می‌شود. افزایش گیر غذایی به دلیل وجود فضای خالی بین دندانی که این خود باعث بالا رفتن احتمال پوسیدگی دندان‌های مجاور و بروز بیماری لثه می‌شود. تاثیر منفی بر روی جویدن غذا، صحبت کردن و هضم مواد غذایی می گذارد و مشکلات گوارشی در بلند مدت ایجاد میشود. به دلیل از دست رفتن دندان و تغییر فرم فک و دهان تاثیر منفی بر روی زیبایی ظاهر شما خواهد داشت.

فهرست