مشخصات لثه سالم

یک لثه سالم مشخصات ظاهری زیر را باید دارا باشد:
رنگ لثه

رنگ لثه های سالم به رنگ صورتی باید باشد و در صورتی که هریک از رنگ‌های قرمز، آبی یا سفید را داشت نشانه بیماری لثه است. البته رنگدانه‌هایی که در ریشهٔ دندان است باعث تیره تر شدن لثه‌ها می‌شود در نتیجه رنگ‌ها لثه‌ها در همه یکسان نیست و می‌تواند تیره تر یا روشن تر باشد ولی چیزی که مهم است یکنواختی رنگ آن‌ها در هر فرد است.
قوام لثه

قوام لثه در حالت طبیعی محکم می‌باشد و در عین حال خاصیت ارتجاعی دارد بطوریکه با فشار ملایم نوک انگشت بر روی لثه فرورفتگی مختصری در آن ایجاد می‌شود که با برداشتن انگشت، فرورفتگی ایجاد شده از بین رفته ولثه به حالت طبیعی برمی گردد بدون اینکه خونریزی ایجاد شده باشد.
نمای لثه

نمای طبیعی لثه حالت دانه دانه یا پوست پرتقالی است: در آغاز بیماری‌های لثه با تغییر میزان مایع میان بافتی، نمای پوست پرتقالی بتدریج از بین رفته و حالت صاف و نازک ایجاد می‌شود.

شکل لثه

شکل لثه از برجستگی‌های ریشه و ناحیه گردنی دندان طبعیت می‌کند، بطوری که درنواحی که ریشه برجسته ترشده، لثه نیزبرجسته‌تر می‌گردد. درحاشیه دندان، لثه حالت کنگره دارد. لبه کنگره‌ای لثه حالت نازک ولبه چاقویی داشته و به ملایمت برروی دندان قرارمی گیرد.

فهرست