پیشرفت بیماری لثه

پیشرفت بیماری لثه تدریجی است. اگر جرم دندان از طریق مراقبتهای روزانه و مناسب، از دندانها و لثه ها برطرف نشود، به مرور زمان سخت و تبدیل به سنگ دندان میشود. سنگ دندان شروع به تخریب بافت لثه میکند که باعث میشود لثه خونریزی کند و از دندان جدا شود. این نوع پیشرفته ای از بیماری لثه است. در اثر این بیماری، لثه ها ضعیف شده و حفره هایی اطراف پایه ی دندان تشکیل میشود. تجمع باکتریها در این حفره ها باعث تخریب بیشتر لثه ها میشوند.

با گسترش این بیماری، بافت لثه آسیب شدیدی میبیند و در نهایت میتواند تا استخوان فک که دندانها را حفاظت میکند، پیشرفت کند. این عامل موجب لق شدن و افتادن دندان ها میگردد. بنابراین لازم است به محض مشاهده علائم بیماری لثه به دندانپزشک مراجعه کنید تا درمان آن را آغاز کند و از پیشرفت این بیماری جلوگیری شود.

فهرست