ارتودنسی بزرگسالان

ارتودنسی درمانی برای سنین مختلف

ارتودنسی بزرگسالان

درباره ارتودنسی بزرگسالان

به هر دلیل ممکن است درمان ارتودنسی در سنین پایین انجام نشود و به سنین بزرگسالی برسد. خوشبختانه در ارتودنسی با روشهای مختلف ناهنجاریهای دندانی-فکی قابل درمان است. درهرسنی مشکلات فکی-صورتی باعث بروز آسیب های مختلف از نظر سوء هاضمه و پایین آمدن اعتماد بنفس افراد میگردد.

مزیت درمان ارتودنسی در هر سن

درمان ارتودنسی باعث ایجاد وضعیت بهتر در جویدن غذا و اصلاح عادات دندانی شده ، خطر مشکلات دندانی در آینده را بدون توجه به سن کاهش می دهد.

موارد مرتبط

ارتودنسی اطفال

بهترین روش درمان ارتودنسی

الاینر شفاف

ارتودنسی با روش الاینرهای شفاف

ارتودنسی شفاف

ارتودنسی نامرئی

ارتودنسی اطفال

ارتودنسی اطفال (کودکان)

ارتودنسی متحرک

ارتودنسی متحرک

ارتودنسی با روش الاینرهای شفاف
ارتودنسی نامرئی