ارتودنسی متحرک

درمان ارتودنسی به کمک دستگاههای متحرک ارتودنسی

درباره ارتودنسی متحرک

در ارتودنسی به روش متحرک دستگاههای ارتودنسی متحرک هستند و میتوانند از دهان خارج شوند. این روش درمانی برای برخی از ناهنجاریهای دندانی – فکی کاربرد دارد و به تشخیص متخصص ارتودنسی روش مناسب استفاده می شود. درمان ارتودنسی نارمرئی با الاینرها یا پلاک های شفاف نیز در رسته درمان ارتودنسی نامرئی قرار میگیرد.

دستگاههای متحرک ارتودنسی

  • انواع پلاک های متحرک مانند توین بلاک (TweenBlock)، ریتینرهای متحرک (Removable Aplience)
  • پلاک شفاف ارتودنسی در ارتودنسی نامرئی
  • الاینرهای شفاف

موارد مرتبط

ارتودنسی اطفال

بهترین روش درمان ارتودنسی

الاینر شفاف

ارتودنسی با روش الاینرهای شفاف

ارتودنسی بزرگسالان

ارتودنسی بزرگسالان

ارتودنسی شفاف

ارتودنسی نامرئی

ارتودنسی اطفال

ارتودنسی اطفال (کودکان)

ارتودنسی اطفال (کودکان)
ارتودنسی ثابت